Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 2
KAFA TRAVMASI SONRASI OLUŞAN BİTKİSEL HAYATIN PROGNOZU
Mustafa UZAN, Hakan BOZKUŞ, Murat HANCI, Reza DASHTİ, Nejat ÇIPLAK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Bu çalışmada 1990-1996 yıllan arasında ağır kafa travması sonrası tedavi edilmiş ve bitkisel hayat tanısı almış 16 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Çeşit1i nedenlerle çalışma dışı bırakılan 2 olgu dışında sekizi ilk yıl içerisinde, ikisi ise daha sonra olmak üzere toplam 10 olgu (% 71) düzelirken 4 olgu (% 29) ise bitkisel hayat tablosunda yaşamlarını sürdürmektedirler. Düzelme gösteren olgularımızın % 60'ında ilk bulgu hareketli nesneleri gözleriyle izlemeleri olmuştur. Hiç bir olgumuzda tam düzelme saptanmadı. İlk 3 ay içerisinde düzelme gösteren olgularda orta derecede düzelme %75, 6 ay ile 1 yıl arasında düzelme gösterenlerde bu oran %25 olmuştur. Kafa travması sonrası gelişen bitkisel hayat tablosundaki olguların bir çoğunun ağır kayıplarla da olsa düzelme şansının olması nedeniyle, bu olgulara mümkün olduğunca kısa süre içerisinde rehabilitasyon programları başlanmalıdır.