Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 2
NÖROŞİRÜRJİDE AMELİYAT MİKROSKOBU
Talat KIRIŞ, Faruk ÜNAL
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Bu yazıda nöroşirürjide ameliyat mikroskobunun kullanımıyla ilgili temel bilgiler verilmiştir. Ameliyat mikroskobu optik sistem, taşıyıcı ve dengeleyici sistem ve aydınlatma sistemi olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Optik sistemde görüntünün elde edilmesi ana mercek, büyütme değiştiricisi, binoküler tüp ve okülerlerde gerçekleşen bir dizi yansıtma ve büyütme süreci sonucunda olur. Okülerler ayrıca cerrahın gözünün kırma kusurlarının düzeltilmesinde de kullanılır. Modern mikroskoplarda ışık kaynağı taşıyıcı, ayağa yerleştirilmiştir. Buradan mikroskop gövdesine fiberoptik bir kablo aracılığıyla iletilir. Nöroşirürji ameliyatları için en uygun taşıma ve dengeleme sistemi elektromanyetik balatalar aracılığıyla mikroskobun kilitlenip çözülebildiği sistemdir. Mikroskoba takılan yardımcı parçalar aracılığıyla gözlem ve kayıt yapılabilir. Bunlar arasında ışın bölücü, gözlemci tüpü, fotoğraf makinası ve video kamera sayılabilir. Mikroskopta iyi bir fotoğraf elde edilmesi için kamera büyütmesi, alan çapı ve alan derinliğinin bilinmesi gerekir. Mikroskobun bakımı cerrahi girişim sırasında bir aksaklık olmaması ve mikroskobun ömrü açısından önemlidir.