Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
BEYİNDE GEÇ RADYASYON NEKROZU: OLGU SUNUMU
Hayrunnisa BOLAY1, Deniz BELEN2, Tülay KANSU1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Bölümü, Ankara

Özet

Radyasyon tedavisi ile oluşabilen geç beyin hasarı iyi tanımlanmış bir komplikasyon olup hem standart eksternal radyoterapide hem de brakiterapide görülebilmektedir. Beyin dışı kafa lezyonlarında verilen radyoterapiden sonra oluşan beyin nekrozu genellikle iyi huylu bir seyir izler ve agresif bir tedavi gerektirmez. Bu yazıda, beyin dışı bir lezyon için kafaya 3 yıl içinde toplam 9400 cGy eksternal radyoterapi uygulanmış olan ve kafaiçi basınç artması semptomları ile başvuran bir olgu sunulmuştur. Kortikosteroid tedavisi başlanarak kafaiçi basınç izlemi yapılan hastanın klinik gidişi, radyolojik incelemeleri ve tedavi ilkeleri literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır.