Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
ATLAS KIRIKLARI
Hakan BOZKUŞ1, Ali KAFADAR1, Mustafa UZAN2, Murat HANCI2, Ali Çetin SARIOĞLU1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Özet

Nörolojik bulgularının olmaması veya beraberindeki diğer travma bulgularının ağırlıkta olması dolayısıyla çoğunlukla gözden kaçabilen atlas kırıkları; ağız açık AP, yan servikal düz grafiler ve servikal tomografi ile kolaylıkla tanınabilmektedirler. Ocak 1982- Nisan 1997 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda tedavi edilen 312 servikal omurilik travmalı olgunun 16 tanesinde (%5) izole atlas kırığı saptanmış olup, transvers ligaman yırtığı olmaması dolayısıyla bu kırıklar sabit olarak kabul edilmişlerdir. Olgulardan birinde tetraparezi tespit edilmiş olup diğerlerinde nörolojik bulgu saptanmamıştır. Tüm olgulara 12 hafta süre ile ortez tedavisi uygulanmış ve komplikasyon özlenmemiştir. Sabit atlas kırıklarının tedavisinde servikal omurga ortezler ile yeterli tespit ve iyileşme sağlanmaktadır.