Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
MİYELOPATİYE NEDEN OLAN TORAKAL KALSİFİYE LİGAMENTUM FİLAVUM
Bülent T. DEMİRGİL, Nizamettin KAZAN, Erhan SOFUOĞLU
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Özet

Torakal bölgede ligamentum filavum kalsifikasyonunun neden olduğu omurga kanalı daralması ve buna bağlı miyelopati, radikülopati ve norojenik kladikasyo oldukça nadirdir. Kırküç yaşında kadın hastaya ait torakal 9-10 düzeyindeki ligamentum filavum kalsifikasyonuna bağlı miyelopati olgusu bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularıyla birlikte ilgili makaleler eşliğinde sunuldu.