Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 1
ERKEN DÖNEM TAVUK EMBRİYONAL TÜP GELİŞİMİNDE ETANOLÜN ETKİSİ
Mustafa BARUTÇUOĞLU1, Mehme SELÇUKİ1, Seda VATANSEVER2, Ahmet Şükrü UMUR1, Sevinç İNAN2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Özet

Bu araştırmada beyaz Leghorin tipi tavuk embriyolarında, nöral tüp kapanma defekti gelişimi üzerine etanolün etkisi ışık mikroskopu altında histopatolojik olarak araştırıldı. Çalışmamızda 40 adet (n: 40), spesifik patojen içermeyen (SPF), fertil, beyaz Leghorin tipi tavuk yumurtası iki eşit gruba ayrıldı (n: 20). Her iki grup 37, 8°C ± 0,2°C'da 30 saat inkübe edilerek embriyonel gelişimlerinin 8. basamağına ulaştırıldılar. Birinci grup kontrol grubunu oluşturdu. İkinci grup çalışma grubu olup, in-ovo 42 mg/dl tek doz etanol verildi. Her iki gruptaki yumurtalar 48. ve 72. saatler sonunda açılarak ışık mikroskopu altında histopatolojik olarak değerlendirildi. 48. ve 72. saatlerde açılan yumurtalarda, kontrol grubunun tamamında normal embriyolojik gelişimin devam ettiği, plasental damarlanmanın oluştuğu, kalp aktivitesinin başladığı ve nöral tüpün kapandığı gözlendi. Ancak çalışma grubundaki embriyoların kontrol grubundakilere göre belirgin gelişme geriliği gösterdikleri, mikrosefalik oldukları ve nöral tüp kapanma defekti oluştuğu gözlendi.