Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Vertebral Arter Dissekan Anevrizmaları
Murat COŞAR1, Mehmet TOKMAK1, A. Celal İPLiKÇİOĞLU1, İbrahim ADALETLİ2, Naci KOÇER2, Civan IŞLAK2
1SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik ABD, İstanbul

Özet

Dissekan vertebral arter anevrizmaları oldukça nadir olarak gözlenir. Kaynaklandığı damar tabakasına göre subaraknoid kanama ya da beyin sapı iskemisi şeklinde klinik bulgu verebilir. Tedavi edilmedikleri takdirde yüksek oranda mortalite ve morbidite riskine sahiptir. Tedavisinde dissekan anevrizmanın konum ve şekline göre cerrahi olarak proksimal klipleme, trapping ya da wrapping yapılabileceği gibi endovasküler yöntemlerde tercih edilebilir. Bu yazıda, subaraknoid kanama kliniği ile başvuran 5 adet dissekan vertebral arter anevrizma olgusu sunulmaktadır.