Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
DİFÜZ AKSONAL YARALANMANIN ERKEN TANISINDA DİFÜZYON MR'İN ÖNEMİ
Gülşah BADEMCİ1, Ağahan ÜNLÜ2, Funda BATAY3, Yasemin K. BİLGİLİ4, İlhan ERDEN5
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AB.D.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD.
3Deda Beyin ve Omurilik Merkezi Nöroşirürji Kliniği
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD.
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD.

Özet

Amaç: Difüz Aksonal Yaralanma (DAY), genellikle motorsiklet ve otomobil kazalarına bağlı ölümcül seyreden travmatik beyin yaralanmalarındandır. Morbidite ve mortalitesi yüksek olan bu tablo genellikle bazal ganglionlar, pons, korpus kallozum gibi beynin derin bölgelerinde görülür. Bu makalede, kafa travmasından sonra erken dönemde nörolojik kayıpla nöroşirürji kliniğine yatırılan bir çocuk hastada DAY’nın erken tanısında difüzyon MR’ın önemini vurgulamayı amaçladık.

Yöntem: Ankara Üniversitesi Nöroşirürji Kliniğine, yüksekten düşme sonrası nörolojik defisitle getirilen ve erken dönem seri BT ve MRG bulguları normal olduğu için tanı zorluğu yaşanan bir çocuk hastada tanı ve takip amacıyla difüzyon MR kullanılmıştır.

Bulgular: Fonksiyonel görüntüleme yöntemlerinden biri ve belki de en önemlisi olan difüzyon MR, olaydan dakikalar sonra lezyonu görüntülemesi açısından erken tanıya olanak vermiştir.

Sonuç: DAY’da erken dönem BT ve MRG bulguları normal olabildiği için tanıda yaşanan zorluk, özellikle beyin koruyucu tedavinin gecikmesine, buna bağlı morbidite ve mortalitenin artmasına yol açar. Travmadan hemen sonra lezyonun görüntülenmesi DAY tedavisinde beyin koruyucu tedavi için umut vadeden pek çok çalışmanın da hızlanmasını sağlar.