Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
TİP II ODONTOİD KIRIKLARININ TEDAVİSİ
Davut CEYLAN, Mustafa Aziz HATIBOĞLU, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Kahan BAŞOCAK, Murat COŞAR, C. Atilla GÖKDUMAN
S.B. Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Densi içeren aksis kırıkları tüm servikal spinal kırıkların % 10-15' ini kapsamaktadır. Odontoid kırıklarının % 60'ı Tip II kırıklarıdır. Tip II odontoid kırıklarının tedavisi tartışmalıdır. Eksternal immobilizasyonla tedavi edilenler yüksek nonunion riskine sahiptir. Cerrahi seçeneklerden transodontoid vida tekniği ilk tercih olma yolundadır.

Bu çalışmada 13 adet Tip II odontoid kırığı olgusu bildirilmiştir. Redüksiyon sağlanabilen 8 olguda anterior transodontoid vida fiksasyonu ile redüksiyon sağlanamayan veya geç müracaat eden 5 olguda ise, posterior Y plak ile oksipitoservikal füzyon sağlanmıştır.