Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Abdusens Sinirinin AICA ile İlişkisinin Tek Taraflı Varyasyonu: Olgu Resimleme
Uygur ER1, Atilla KAZANCI2, Giuseppe LANZINO3
1,2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği, Ankara
3İllinois Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği Mikroanatomi Laboratuvarı Peoria, İllinois, Amerika Birleşik Devletleri

Özet

Abdusens sinirin beyin sapından çıktıktan sonraki seyri ve Anterior inferior serebellar arter ile ilişkisi bu bölge cerrahilerinde önemlidir. Abdusens sinirin %79 oranında AICA'nın üzerinde seyrettiği bildirilmektedir. Nervus abdusens iki taraflı lezyonu en sık görülen iki kraniyal sinirden biridir. Altıncı sinirde nörinom gelişebileceği gösterilmiştir. Bu nörinom Anterior inferior serebellar arter'e bası yaparak geçici veya kalıcı iskemilere yol açabilir. İngilizce ve Türkçe literatürdeki abdusens sinir ve Anterior inferior serebellar arter'in ilişkisinin her iki tarafta simetrik olmayabileceğini gösteren ilk vakadır ve kafa tabanı cerrahilerinde, tek taraflı gelişen beyin sapı iskemilerinde bu varyasyon göz önünde bulundurulmalıdır. Gerçek sıklığının saptanması için geniş kadavra çalışmalarına gereksinim vardır.