Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 1
Wilson Hastalığı ve Spinal Dar Kanal: Torakal ve Lomber Spinal Dar Kanal Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan bir Wilson Hastalığı Olgusu
Nail ÖZDEMİR1, Mustafa MİNOĞLU2, Gönül GÜVENÇ3, Çetin ÇEVİK4, Hamit Güneş FERAN5, Hamdi BEZİRCİOĞLU6
1,2,3,5,6İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İzmir
4İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İzmir

Özet

Wilson hastalığı (progresif hepatolentikuler dejenerasyon); primer olarak karaciğer'de, sonrasında da santral sinir sistemi ve diğer bir çok organ ve dokuda patolojik bakır birikmesiyle ilişkili, otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Karaciğer tutulumu, nörolojik semptomlar ve kornea'da Kayser-Fleischer halkası, hastalığın klinik triadıdır. Wilson hastalığında iskelet sistemi değişiklikleri nadirdir. Literatürde, bu hastalıkla beraber, spinal dar kanal ve disk herniasyonu gibi dejeneratif değişiklikler hakkında birkaç bildiri bulunmaktadır. 4 yıl önce Wilson hastalığı tanısı almış olan, torakal ve lomber spinal dar kanal nedeniyle cerrahi uyguladığımız 21 yaşındaki erkek hastayı sunduk. Bu makalede, Wilson hastalığı ile omurganın dejeneratif değişiklikleri arasındaki ilişki hakkında tartıştık. Bu durum; bel ağrısı, bacak ağrısı ve uyuşukluk yakınmaları olan Wilson Hastalığına sahip kişilerde göz önünde bulundurulmalıdır.