Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Ülkemizde Beyin ve Sinir Cerrahisinin İhtisaslaşması ve Kurumlaşması
Uygur ER1, Sait NADERİ2
1Dışkapı Yıldırım Bayezit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye