Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
İntra-Suprasellar Araknoid Kiste Endoskopik Keyhole Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Kenan KOÇ, İhsan ANIK, Burak ÇABUK, Savaş CEYLAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli

Özet

Başağrısı ve ilerleyici görme kaybı olan hastada kranial MR‘da intrasellar yerleşimli suprasellar uzanımlı araknoid kist saptandı. Ventrikülokistostomi planlandı, ancak ventrikülün dar ve 3. ventrikül ön bölümündeki koroid pleksusu nedeniyle işlem başarılı olmadı. Supraorbital key hole minikraniotomi yapılarak prekiazmatik alandan araknoid kist endoskopik olarak görüldü. Kist duvarı eksize edilerek endoskopik kistosisternostomi yapıldı. Araknoid kistler benign intrakranial lezyonlardır. Semptomatik hale geldiklerinde, tedavileri minimal invaziv yöntemlerle olmalıdır. Ventrikülokistostominin başarılı olmadığı bu olguda, alternatif endoskopik bir yaklaşım olarak key hole kraniotomi ile intra-suprasellar araknoid kist eksizyonunu sunuyoruz.