Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Pediatrik Spinal Travma
Nejat AKALAN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Pediatrik yaş grubundaki spinal travmaların tanı ve tedavisi, belirli bir çocukluk yaş grubuna özgü omurilik ve omurga anatomisinin ve buna bağlı omurga biomekaniğinin iyi bilinmesini gerekli kılar. Omurga, yenidoğan döneminden ergenliğe kadar biyomekanik özelliklerini doğrudan etkileyen bir seri değişimden geçer. Bir dokunun travmaya cevabının doğrudan biyomekanik özelliklerine bağlı olduğu düşünüldüğünde, çocukluk çağındaki spinal travmaların mekanizma, seviye ve tipinin erişkinden çok farklı olması gerektiği görülür.