Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Şant Enfeksiyonları
Vaner KÖKSAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Özet

Hidrosefali tedavisinde kullanılan şantların enfeksiyonlarıyla özellikle pediatrik nöroşirürji pratiğinde çok sık olarak karşılaşılmaktadır. Şant komplikasyonlarının en sık sebebidir. Şant enfeksiyonları aynı zamanda hem erişkin hem de çocuk hidrosefali hastalarının major morbidite kaynağıdır. Ayrıca entellektüel performansı azalttığı, nörolojik bozukluklara neden olduğu, uzun dönemde mortaliteyi artırabildiği ve uzun süre hastanede kalışa neden olarak tedavi maliyetinin çok fazla artmasına neden olduğu görülmektedir. Şant enfeksiyonlarının özellikle koruyucu önlemler ve tedavisi konusunda araştırmalar halen devam etmektedir. Literatürde bu konu ile ilgili yazılmış güncel yazılarla birlikte konuyu sunmak amaçlandı.