Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Santral Nöropatik Ağrıda Motor Korteks Stimülasyonu
Abdulfettah TÜMTÜRK, Bülent TUCER
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Yirminci yüzyılın başından beri devam etmekte olan bilimsel ve ekonomik gelişmeler sayesinde insanoğlunun yaşam süresi uzamaktadır. Sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte daha uzun yaşayan insanlarda vasküler hastalıklar ve kanser görülme oranları giderek yükselmektedir. Yaşlanan nüfusta damar hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan “inme sonrası görülen santral ağrı” tedavisi oldukça zor bir durumdur. Konvansiyonel olarak ağrı kontrolü sağlanmayan hastalarda nöromodülasyona ihtiyaç giderek artacaktır. Biz burada motor korteks stimülasyonun kısa tarihçesi ve cerrahi tekniğinden bahsedeceğiz.