Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Ekstratemporal Epilepsilerde Cerrahi
Özgür ÖCAL1, Emrah ÇELTİKÇİ1, Ahmet Eren SEÇEN2, Erkut Baha BULDUK1, Gökhan KURT1
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Epilepsi dünya çapında en sık görülen nörolojik bozukluklardan biridir ve tüm dünya nüfusunun yaklaşık yüzde birini etkilemektedir. Ekstratemporal lob epilepsisi (ETLE) beyinde temporal lob dışında bir alandan kaynaklanan kronik nöbetlerle seyreden bir süreçtir. Temporal lob kaynaklı epilepsiler genellikle ayrı, iyi tanımlanmış bir lezyon içerirken ETLE için böyle bir durum yoktur. Non-lezyonel ekstratemporal epilepsilerin cerrahisinde en önemli faktör detaylı bir preoperatif değerlendirme, nöbet odağının doğru tespiti ve mümkünse total rezeksiyonun, değilse mümkün olan en fazla odak bölgesinin çıkarılmasının sağlanabilmesidir. Hastaların post-operatif takibi sırasında erken dönem yaşanabilecek komplikasyonlar parankimal hasar yaratmadıkça geri dönüşümlüdür; ancak cerrahide rezeksiyon sahasının tamamının alınamaması daha ciddi post operatif dönem sonuçlarına neden olabilir.