Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Vagal Sinir Stimülasyonu
Selçuk ÖZDOĞAN1, Ali Haluk DÜZKALIR2, Hakan SABUNCUOĞLU3, Zeki GÖKÇİL4, Ersin ERDOĞAN3
1İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Zonguldak, Türkiye
3Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Vagal sinir stimülatörü, Penry ve arkadaşları tarafından 1988 yılında ilk defa bir insana implante edilmiş ve 1990 yılında araştırmalar sonucunda ilaca dirençli kompleks parsiyel epilepsi nöbetlerinde vagus sinirinin elektriksel stimülasyonu yeni bir tedavi olarak önerilmiştir. Stimülasyonun etkisi vagus sinirinin visseral aff erentlerinin merkezi sinir sisteminde geniş bir alanı innerve ediyor olması ile açıklanmaya çalışılmıştır. İlaca dirençli epilepsi tedavisi ile kullanıma giren vagal sinir stimülasyonu depresyon, kronik ağrı, migren, beslenme bozuklukları, obesite, multiple skleroz ve Alzheimer hastalığı gibi her geçen gün artan bir endikasyon grubunda kullanılmaya başlanmıştır.