Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Multipl Herediter Ekzostozda Spinal Kord Basısı
Hamdi BEZİRCİOĞLU, Mustafa DONBAYCI
Urla- İzmir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi ve Ortapedi Kliniği Multipl herediter ekzostoz çoğunlukla uzun kemiklerin metafizlerini tutan kıkırdak ve kemik çıkıntılar ile karakterize bir hastalıktır. Ekzostozlara bağlı nörolojik komplikasyonlar, özellikle spinal kord kompresyonu seyrektir. Spinal kord basısı oluşturan multipl ekzostozlu bir vaka sunulmuş, klinik, insidens, patogenez yönünden literatürdeki vakalarla birlikte değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Spinal kord basısı, Multipl herediter ekzostoz