Son Sayı: 2024

Cilt 34, Sayı 2

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Serebral Kavernöz Malformasyonlar ve Güncel Yaklaşımlar.
Spontan Gelişen veya Cerrahi Sonrası Spinal Enfeksiyonların Yönetimi: Literatür Taraması ve Olgu Serisi.
Robotik Stereotaktik Yardım Cihazının Nöroonkolojik Cerrahide Kullanımı ve Teknik İncelikler.
Tek Mesafe Lomber Mikrocerrahi Diskektomi Yapılan Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Durumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.
Radyocerrahi ile Tedavi Edilen İntrakranial Metastaz Hastalarının Demografik Özellikleri.
Pediatrik Hastalarda Atlantoaksiyal Rotatuar Subluksasyon Olgularının Yönetimi ve Takibi.
Ventral Yerleşimli İntradural Ekstramedüller Torakal Spinal Kitlelere Transpediküler Posterolateral Yaklaşım: Cerrahi Teknik ve Beş Vakalık Olgu Serisi.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği