Son Sayı: 2024

Cilt 34, Sayı 1

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Nonanevrizmal Nonperimezensefalik Subaraknoid Kanamalarda Mortalite ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi.
Suboksipital Dekompresif Kraniektomi Yapılan Posterior Dolaşım Enfarktlı Hastalarda Mortalite ve Fonksiyonel Sonuca Etki Eden Faktörler.
Subaraknoid Kanamada Farklı Vazodilatör İlaçların Etkileri.
Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazmda Tadalafilin Damar Yapısı ve Apoptozis Üzerine Etkisi.
Beyin Tümörü Ameliyatı Olan Hastalarda Konfor Düzeyi ve Konforu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği