Son Sayı: 2021

Cilt 31 , Sayı 2

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Spinal Kord ve Vertebral Kolonun Vasküler Anatomisi.
Spinal Arteriovenöz Malformasyonlar: Radyolojik Bulgular ve Sınıflama.
Spinal Dural Arteriovenöz Fistüllerin Endovasküler Tedavisi.
Dural Arteriyovenöz Fistül Anjioanatomisi.
Dural Arteriyovenöz Fistüller: Doğal Seyir, Klinik Başvuru ve Tedavi Endikasyonları.
Dural Arteriovenöz Fistüllerde Etiyopatogenez ve Sınıflama.
Karotikokavernöz Fistüller.
Transvers-Sigmoid Sinüs Bileşke Dural Arteriovenöz Fistülleri.
Transvers Sigmoid Sinüs Dural Arterio Venöz Fistül.
Anterior Kraniyal Fossa (Ethmoidal) Dural Arteriovenöz Fistüllerinin Mikrocerrahi Tedavisi.
Süperior Sagittal Sinüs Arteriyovenöz Fistüllerinin Cerrahi Tedavisi.
Anterior Kranyal Fossa Dural Arteriovenöz Fistüllerde Endovasküler Tedavi.
Superior Sagittal Sinüs Dural Arteriyovenöz Fistüllerin Endovasküler Tedavisi.
Tentorial Dural Arteriovenöz Fistüllerin Endovasküler Tedavisi.
Kraniyal AVF İçin Radyocerrahi: Endikasyon ve Sonuçlar.
Serebrovasküler Cerrahide Komplikasyonlardan Kaçınma ve Yönetimi.
Serebral Anevrizma Cerrahisinin Evrimi.
Türkiye'de Son Yıllarda Yapılan Vasküler Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi.
İntrakranyal Lezyonlarda Bilgisayarlı Tomografi Kılavuzluğunda Stereotaktik Biyopsi: 15 Yıllık Deneyim.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği