Son Sayı: 2023

Cilt 33 , Sayı 2

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Editörden.
Depremde Doktor, Depremzede ve Beyin Cerrahı Olmak.
Doğal Afetlerde Mesleki Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi: Kahramanmaraş Depremi ve Türk Tabipleri Birliği Örneği.
Hastanelerde ve Sağlık Kuruluşlarında Deprem Hazırlığı.
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ve Sahra Hastaneleri.
2023 Depreminde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Spinal Yaralanma Tecrübesi.
Depremde Yoğun Bakım Hastalarının Yönetimi; Crush (Ezilme) Sendromu ve Toraks Travması.
Crush Sendromu ve Akut Böbrek Hasarı.
Depremde Yaralanan Çocukların Değerlendirilmesi; Çocuk Cerrahisi Yaklaşımı.
Deprem Özelinde Afetleri ve Kitlesel Travmayı Anlamak.
Hipofiz Adenomuna Sebep Olan Genler ve İlişkili Klinik Bulgular.
Nöroşirürjide Antiepileptik Kullanımı.
Non-Spesifik Boyun Ağrısında Üst Ekstremite Fonksiyonlarında Görülen Değişiklikler.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği