Hakkında

Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği'nin resmi yayın organıdır.

Dergimiz geniş bir uluslararası bakış açısı ile nörolojik bilimlerdeki gelişmeleri yansıtmak amacındadır.

Türk Nöroşirürji Dergisi nörolojik cerrahlar ve uzmanlık öğrencileri için pratik değeri olan klinik pratikteki gelişmeleri ve nörolojik bilimlerdeki araştırmaları tartışan, hakemlerce değerlendirilmiş makaleleri yayınlayarak nöroşirürji alanındaki son gelişmeleri kapsamlı ve ilgi çekici bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

Türk Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlanan makaleler, hastaların tanı ve cerrahi tedavisinde nörolojik cerrahi ve onunla ilişkili nöroloji, nöroradyoloji ve nöropatoloji alanındaki yeni bilgileri ve gözlemleri veren makalelerdir. Dergi, bu amaca yönelik olarak derleme makaleleri yayınlamaya odaklanmıştır.

Türk Nöroşirürji Dergisi Türk Medline ve Ulusal Atıf İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve ULAKBİM Türk Tıp Dizini (TR Dizin) kapsamında taranmaktadır.