Yazarlar İçin Son Kontrol Listesi

Yazarlar İçin Son Kontrol Listesi

 1. Makalenin metin sayfalarında yazar adı, kurum bilgisi, etik kurul adı vb. olmadığından emin olunuz. Çalışmanızın hakem değerlendirmesinde “kör hakemlik” ilkesince tarafsız bir şekilde ele alınabilmesi açısından bu önemlidir.
 2. Makalenizin konu bakımından yeterli ve uygun bulunması durumunda intihal denetimine alınacağını unutmamalı ve çalışmayı hazırlarken intihal kapsamına girecek alıntılar yapmaktan kaçınmalısınız.
 3. Makaleniz tez, bildiri özeti, poster vb. bir çalışmadan üretilmişse, bu durumu tarihini belirterek dip not olarak verdiğinizden emin olunuz.
 4. Tüm yazarların kurum ve ORCID numaralarını kapak sayfasında belirtiniz.
 5. İletişim kurulacak yazarın e-posta adresini ve telefon numarasını belirtiniz.
 6. Makalenizin Türkçe ve İngilizce başlığını ve kısa başlığını belirtiniz.
 7. Tüm şekillere ve tablolara metin içinde sıralı olarak atıf yapınız.
 8. Tüm kaynakları ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak listelediğinizi kontrol ediniz. Metin içinde tüm kaynaklara atıf yapınız.
 9. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi Belgesini sisteme yükleyiniz.
 10. Etik Kurul Onay Belgesini sisteme yükleyiniz.
 11. Yazar Katkı Beyanı Belgesini sisteme yükleyiniz.
 12. Makaleniz yayınlandıktan sonra değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle lütfen tarafınıza gönderilen son kontrol dosyasını dikkatle inceleyiniz ve düzeltmeniz gereken kısımları dergi yayınlanmadan önce tarafımıza iletiniz.