Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Türk Nöroşirürji Dergisi’nin editöryal ve yayım süreçleri ulusal ve uluslararası kurumların kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Dergiye gönderilen makalelerin kabul edilmesi veya gerekçeli olarak reddedilmesi, yazarlardan düzeltme istenmesi, yazım ve düzenleme hatalarının düzeltilmesi konularında Editörler Kurulu tam yetkilidir. Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın ikiden fazla eseri yayınlanamaz. Makalelerin hızla yayınlanabilmesi için inceleme sürecini hızlandırmada editörler tarafından her türlü çaba gösterilecektir. Dergi ve Editörler Kurulu yazarların görüş ve yorumlarından sorumlu değildir. Gönderilen makalelerin yayınlanabilmesi için tüm yazarlar, özellikle de baş yazar, aşağıdaki konulara azami dikkat göstermelidirler:

  • Telif hakkı ihlali yapılmamalıdır.
  • Makaleyi gönderen sorumlu yazar, tüm yazarlardan alınmış izinleri “Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi Formu” ile ibraz etmelidir.
  • Makale başka herhangi bir dergide tamamen ya da kısmen yayımlanmamış olmalıdır.
  • Makale daha önceden başka bir dergiye gönderilmişse, kurallara uygun şekilde geri çekilmiş olmalıdır.
  • Makale eş zamanlı olarak başka herhangi bir yayına gönderilmemiş olmalıdır.
  • Makalenin herhangi bir inceleme aşamasında geri çekilmesi istenmesi halinde, editöryal ofise başvuru yapılması gerekir. Bir makale ancak zorunlu ve kaçınılmaz koşullarda geri çekilebilir.
  • Makalenin geri çekilmesi durumunda tüm yazarların imzaladığı bir form gönderilmelidir.