Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Fasiyal Sinir Schwannomaları
Abdulfettah TÜMTÜRK, Halil ULUTABANCA, Ali KURTSOY
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye Fasiyal sinir schwannomaları çok nadir tümörler olup % 0,15-0,8 oranında görülmekte ve fasiyal sinir trasesi boyunca herhangi bir yere yerleşebilmektedirler. En sık genikülat ganglion, labirintin ve timpanik segmentte görülürken; en az olarak iç kulak, mastoid, pontoserebellar köşe ve ekstratemporal lokalizasyonda görülmektedirler. Klinik bulguları fasiyal sinirin etkilendiği segmente göre değişmekte ve en sık fasiyal paralizi, iletim ve sensorinöral tipte işitme kaybına yol açmaktadırlar. Kontrastlı Manyetik Rezonans görüntüleme fasiyal sinir schwannomalarının tanısında en etkin görüntüleme yöntemidir. Geleneksel olarak, fasiyal sinir schwannomalarının çıkarılmasında 3 yöntem kullanılmaktadır. Sisternal yerleşimli tümörlere hastanın işitmesi kaybedilmiş ise retromastoid yolla müdahale edilebilirken, translabirintin açılım ile sinirin tüm seyrine en geniş ulaşım sağlanabilir. Orta kranial fossa kitlesiyle başvuran olgular için en iyi yol subtemporal yol olup, bu tür lezyonlara bazen kombine yaklaşım gerekebilmektedir. Son zamanlarda, sinirin bütünlüğünün bozulmadığı ve sinire ekzantrik olarak yerleşmiş olan tümörlerde soyma veya eksizyon işlemi uygulanabileceği bildirilmiştir. Çok iyi sonuçlar bildiren raporlar olmasına rağmen stereotaktik radyocerrahinin fasiyal sinir schwannomalarındaki rolü net değildir. Genellikle genç asemptomatik, fasiyal paralizisi ve işitme kaybı olmayan küçük tümörlü olgular için önerilmektedir. Anahtar Kelimeler : Fasiyal sinir schwannomaları, Ayırıcı tanı, Tedavi