Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Ağrı ve Sanat
Ali İhsan ÖKTEN
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye Hastalarımızdan en sık duyduğumuz şikayet sözcüğüdür ağrı. Hiçbir kişi yoktur ki, yaşamının herhangi bir döneminde şiddetli ağrıdan yakınmasın. Bu yüzden ağrının geçmişi insanoğlu kadar eskidir. Ağrı, sadece beyin-omurilik-sinir cerrahlarının en çok duyduğu şikayet sözcüğü olmayıp, tüm tıp disiplinlerinde hekimlerin en çok duyduğu sözcüktür. Tıp alanında verilen medikal tedavilerin ve yapılan ameliyatların çoğu bir şekilde ağrıyı kontrol altına almak, azaltmak veya ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Anahtar Kelimeler : Ağrı, Edebiyat, Sanat