Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Glioblastoma'nın Atipik Yerleşimli Nadir bir Varyantı: Serebellar Epitelioid Glioblastoma
Yaşar KARATAŞ1, Bülent KAYA1, Fatih ERDİ1, Fatih KESKİN1, Hasan ESEN2, Erdal KALKAN1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Glioblastoma (GBM) glial tümörlerin en sık görülen ve en malign formudur. Serebral gliomların %50’sini, tüm intrakraniyal tümörlerin ise %10-15’ini oluşturur. Sıklıkla supratentoryal alanda görülürler. GBM’lar nadir olarak posterior fossada da karşımıza çıkarlar. Serebellar GBM’lar ile ilgili birçok yayın olmasına rağmen bu tümörlerin ender bir varyantı olan epitelioid GBM’nın posterior fossa da görülmesi oldukça nadirdir. Bu yazıda 50 yaşında başağrısı, dengesizlik, yürüme bozukluğu şikayetleri ile kliniğimize başvuran ve yapılan tetkiklerinde sağ serebellar kitle saptanan erkek hasta sunuldu. Hasta ameliyat edildi. Postoperatif histopatolojik tanısı epitelioid GBM olarak rapor edildi. Posterior fossa tümörlerinde metastazlarla birlikte GBM’lar da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Epitelioid, Glioblastoma, Posterior fossa