Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostoz: Oftalmik Bulgular
Bengü EKİNCİ KÖKTEKİR1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Kraniosinostoz, bir ya da daha fazla kranial sütürün erken kapanmasıyla karakterizedir. Bu gelişimsel anomali, her 2000 doğumda bir çocuğu etkilemektedir. Erken sütür kapanması sporadik olarak izole bir anomali ya da çoğu otozomal dominant olan sendromlara eşlik edebilir. Sendromik olmayan olgular daha sendromik olgulara göre daha sıklıkla gözlenir. En sık görülen sendromlar Apert, Crouzon, Pfeiffer ve Saethre-Chotzen olarak bildirilmiştir. Oftalmik bulgular hafif hipertelorizmden, görme kaybı ile sonlanabilecek şaşılık, değişken proptozis, optik atrofi ve keratite kadar geniş tabloda olabilir. Oftalmologlar, çoğu engellenebilir görme kaybı sebeplerini belirleyerek, medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda rekonstrüktif cerrahinin miktarı ve zamanlamasında kraniofasiyal cerrah ile ekip halinde çalışmalıdır. Anahtar Kelimeler : Hipertelorizm, Kraniosinostoz, Proptozis, Telekantüs