Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Trigonosefali
Memet ÖZEK1,Murat BAŞARIR2
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Altunizade Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Trigonosefali metopik sütürün zamanından önce kapanması sonucu oluşan bir kraniosinostoz tipidir. Etiyolojik olarak farklı nedenler tanımlanmıştır. Bu patoloji bazı olgularda sendromik tablolara da eşlik edebilir. Klinik olarak çok farklı zihinsel gelişim sorunları ve davranış problemleri sergiler. Erken dönemde cerrahi tedavi önerilir. Preoperatif değerlendirme çok ayrıntılı yapılmalıdır. Tüm hastalar pediatrik nöroşirürjiyen, pediatrik hematolog ve nöroanestezistten oluşan mültidisipliner bir ekip tarafından tarafından değerlendirilmelidir. Radyolojik olarak üç boyutlu tomografi cerrahi öncesi planlamada ve sonrasında bu olguları izlemede altın standarttır. Cerrahide amaç büyümekte olan serebral dokuya hacim yaratmakdır, bu nedenle frontoorbital ilerletmeyi de içeren kalvarial yeniden şekillendirme önerilen cerrahi yaklaşımdır. Uygun cerrahi teknik ile sonuçlar yüz güldürücüdür. Anahtar Kelimeler : Kalvarial şekillendirme, Kraniosinostozis, Trigonosefali