Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
4. VENTRIKÜL YERLEŞIMLI GLIOBLASTOM
Emre Ünal,Kaya Kılıç
1Bahçeşehir Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Amaç: Bu yazıda literatürde 2. kez IV. ventrikül içerisinde oluşan vaka sunulmakta olup literatür eşliğinde ayırıcı tanısı tartışılmaktadır.

Yöntem: 66 yaşında kadın hasta mide bulantısı ve baş dönmesi sebebi ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde IV. ventrikül içerisinde serebellar pedinkülden köken alan düzgün sınırlı, homojen kontrast tutan kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta opere edildi.

Bulgular: Patoloji sonucu grade IV glial tümör olarak raporlandı. Ameliyat sonrası radyoterapi gören hastanın şikayetleri tedavi sonrası azaldı.

Çıkarımlar: Glioblastom en sık görülen primer malign beyin tümörüdür ve beyin içinde oluşan birçok patolojiyi taklit edebilir. IV. ventrikül yerleşimi ise çok nadir görülür. Ayırıcı tanı, cerrahi planlamada önemli bir yere sahiptir. Anahtar Kelimeler :