Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Ön Fossa Meningiomları, Nüks ve Yönetimi
Mustafa Cemil KILINÇ1,Gökmen KAHILOĞULLARI2
1Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Çorum, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Ön fossa meningomları, transkraniyal mikroskopik ve endoskopik tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği kitlelerdir. Tümörün büyüklüğüne, çevre dokuya ve damarsal yapılara yapışık olup olmamasına göre cerrahi sırasında çıkarılan miktar değişmektedir. Rezidü kitlenin takibi ve yıllık büyüme oranının saptanması tedavinin tamamlanmasında önemli rol oynamaktadır. Ön fossa cerrahisi yıllardır deneyimlenen ve gelişmekte olan bir alandır. Teknolojinin gelişmesiyle ve yeni tedavi yöntemleriyle meningiom tedavisinde başarı sağlanabilmektedir. Meningiomların bir kısmı seçilen cerrrahi yönteme, çıkarılabilen tümör miktarına, patolojik evreleme sonucu mitotik indekse, genetik analizler sonucu saptanan mutasyonlara göre farklı oranlarda ve erken dönemde nüks edebilmektedir. Nüks yönetiminde tekrarlayan cerrahinin yanı sıra, hastanın genel durumuna göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Günümüzde radyoterapi ve radyocerrahinin de tümör tedavisine katkılarıyla nüks oranı düşmektedir. Genetik çalışmaların da hız kazanmasıyla meningiom nüksünde etkili faktörler detaylandırılacak, ilerleyen yıllarda tedavi protokollerinde farklı yöntemler devreye girebilecektir. Anahtar Kelimeler : Ön fossa kafa tabanı, Meningiom, Mikroskobik, Endoskopik, Nüks