Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Optik Sinir Kılıfı Menenjiomlarında Tedavi Nasıl Olmalıdır?
Abidin Murat GEYIK1,Adem DOĞAN2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı, Şehitkamil Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye
Optik sinir kılıfı menenjiomları (OSKM), araknoid cap hücrelerinden köken alan, yavaş büyüyen, ağrısız görme kaybına yol açan, iyi huylu tümörlerdir. Optik sinir kılıfının en sık görülen tümörleridir ve tüm menenjiomların %2"sini oluştururlar. En sık ve en ciddi klinik bulgu ağrısız görme kaybıdır. Tedavide iki ana hedef vardır: birincisi görme fonksiyonunu korumak veya iyileştirmek, ikincisi ise tümör büyümesini kontrol etmek. Tedavi modaliteleri arasında gözlem, cerrahi, radyoterapi/radyocerrahi veya bu modalitelerin kombinasyonu bulunur. Cerrahi müdahale sırasında optik sinirin beslenmesini sağlayan vasküler yapılarda hasar oluşup, görme kaybı ortaya çıkabilir. Bu nedenle diğer gözde de görme kaybına neden olabilen, intrakranial yayılım nedeniyle mortalite ihtimalinin arttığı olgularda tercih edilmektedir. Tedavide ayrıca farklı radyoterapi/radyocerrahi modaliteleri de uygulanmaktadır. Bu modalitelerin birbirine üstünlüğü henüz kanıtlanmamış olsa da görme kaybının düzeltilmesi açısından radyoterapinin etkinliğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Gelişmiş görüntüleme teknolojisi ile daha erken teşhis, daha doğru radyoterapi uygulaması ve cerrahi tedavi için iyileştirilmiş vaka seçimi ile bu hastalarda daha iyi sonuçların alınması hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler : Optik sinir kılıfı, Menenjiom, Cerrahi, Radyoterapi