Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Medyal Sfenoid Kanat Menengiomlarına Cerrahi Yaklaşım
Erkin ÖZGIRAY1,Nevhis AKINTÜRK1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Meningiomlar en sık görülen beningn kafa içi tümörlerdir. Sfenoid kemik, meningiomların üçüncü en sık köken aldıkları yerleşim yeri olmakla birlikte, anatomik komşulukları dolayısıyla özellikle medyal yerleşimli olanlar cerrahi yönden kendilerine has zorluklar barındırırlar. Bu derlememizde anatomik ve cerrahi yönleri yeniden gözden geçirilecektir. Anahtar Kelimeler : Medyal sfenoid kanat, Meningiom, Pterional yaklaşım