Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Pediatrik Meningiomlar ve Zorlukları
Bahattin TANRIKULU1,M. Memet ÖZEK1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Pediatrik meningiomlar, basit olarak erişkin meningiomların pediatrik yaşta görülen türleri değillerdir. Pediatrik meningiomlar, yerleşim yeri, histolojik alt tipleri, dereceleri, moleküler altyapıları, metilasyon tiplendirmeleri, davranış biçimleri ve cerrahi yaklaşım olarak erişkin meningiomlardan ayrılırlar. Erişkinlerden farklı olarak erkeklerde daha fazla görülürler, erişkinlerdeki meningiomlara kıyasla daha sık derece 2-3 özellikleri gösterirler, erişkin meningiomlardan daha sık oranda ventrikül içi, posterior fossa ve intraparankimal yerleşimli olabilirler. Çok küçük çocuklarda kan kaybı daha büyük bir sorun olabileceği için, özellikle çok büyük lezyonlarda gerekirse cerrahi basamaklandırılmalıdır. Tüm bu bilgilerin ışığında pediatrik meningiomlar, klinik uygulamalarımızda erişkin meningiomlardan tamamen farklı bir patoloji olarak değerlendirilmeli, daha farklı takip ve tedavi edilmelidir. Anahtar Kelimeler : Pediatrik meningiomlar, Cerrahi, Moleküler yapıları