Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
BEYİN ÖLÜMÜNDEN SONRA GÖRÜLEN SPİNAL OTOMATİZMA
Muammer DOYGUN, Teoman CORDAN, Kaya AKSOY, Zeki İPEKOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Beyin ölümü saptandıktan sonra boyun fleksiyonu ve ağrılı uyararılarla ortaya çıkan ekstremite hareketlerinin önemi, bir hasta dolayısıyla literatür verileri ile karşılaştırılarak tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Beyin ölümü, Spinal otomatizma