Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spondilotik Miyelopatide ve OPLL de Kanıta Dayalı Öneriler
Mustafa Serdar BÖLÜK1,Erhan ŞİMŞEK1,Mehmet ZİLELİ1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Servikal spondilotik miyelopati (SSM) en sık görülen omurilik disfonksiyonudur, erişkinlerde omuriliğin en sık görülen hastalığıdır. 40 yaş üstü populasyonda görülme sıklığı %50 nin üzerindedir ve total morbiditesi %33.8 civarındadır. SSM nin ana nedeni spinal kanalın daralmasıdır ve bu durum intervertebral disk herniasyonu, osteofitler ve PLL"in ossifikasyonundan meydana gelir. SSM nin klinik tanısı karakteristik semptomlar ve öykünün yönlendirdiği ileri tetkik amaçlı görüntülemeler ile konulur. Tedavi yaklaşımları ise oldukça çeşitlidir. SSM ve OPLL de son 10 yıl içinde yapılan kanıt değeri yüksek bazı çalışmalar bu hastalara yaklaşımımızda ve hasta seçiminde bazı netlikler getirmiştir. Ancak yine de hâlâ tartışmalı konular vardır. Ne var ki bunların yakın gelecekte daha berraklaşacağını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Servikal, Myelopati, Dejenerasyon, Disk herniasyonu, Spondilozis