Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Diskojenik Ağrıda Motor İmgeleme
Tuğba DERE1,İpek ALEMDAROĞLU GÜRBÜZ2
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yozgat, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara, Türkiye
Servikal diskojenik ağrı servikal disk dejenerasyonunun neden olduğu, baş, boyun, omuz ve üst ekstremitelerde kronik ağrının yanı sıra duyusal bozukluklarla ilişkili olan yaygın ağrı sendromudur. Servikal diskojenik ağrılı bireylerde ağrı varlığına ek olarak, spinal sinirlere olan kompresyon sonucu sinir yollarının etkilendiği ve kortekste temsili bölgelerin hacminde değişim meydana geldiği bilinmektedir. Bilişsel sürecin bir parçası olan motor imgeleme yeteneğinin de kronik ağrılı bireylerde etkilendiği, rehabilitasyon programlarına eklenen motor imgeleme eğitimleri ile bu bireylerde kas kuvveti, ağrı gibi parametrelerde iyileşme gözlendiği belirlenmiştir. Bu derlemenin amacı, diskojenik kökenli boyun ağrılı bireylerde motor imgeleme yeteneğinin nasıl etkilendiğini ve rehabilitasyon programlarında motor imgeleme eğitimlerinin rolünü ortaya koymaktır. Mevcut çalışmalar, yetersiz kanıt düzeyine rağmen, kronik boyun ağrılı bireylerde ağrı yönetimi ve fiziksel durum gibi faktörlerin iyileştirilmesi amacıyla tedavi programlarına motor imgeleme çalışmalarının dahil edilmesi gerekliliğini göstermektedir. Servikal diskojenik ağrılı bireylerde motor imgeleme yeteneğinin daha iyi anlaşılabilmesi ve standart eğitim protokollerinin oluşturulabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler : Dejeneratif disk hastalığı, Servikal omurga, Ağrı, İmgeleme