Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Pediatrik Çağ Beyin Tümörleri Erişkinden Farklı mı?
Harun DEMIRCI1,Alp Özgün BÖRCEK2,Pınar ÖZIŞIK1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Universitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Beyin tümörleri çocuklarda en sık görülen solid tümörlerdir. Çocuklarda beyin tümörlerinin yönetimi, tümörlerin sınıflandırılmasındaki iyileştirmeleri, tümörlerin histolojik alt kümeleri içindeki risk gruplarının tanımlanmasını ve tümör alt gruplarını daha fazla tanımlamak için moleküler tekniklerin dahil edilmesini yansıtarak önemli ölçüde gelişmiştir. Bazı tümörlerin sonuçlarında önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, diğer çocukluk çağı beyin tümörü tiplerinde prognoz kötüdür. Burada, çocukluk çağı beyin tümörlerinin epidemiyolojisine ve bunlarla ilişkili genetik faktörlere genel bir bakış sunacağız, bu lezyonların tanısal değerlendirmesi ve yönetimindeki genel ilkeleri tartışacağız, çocukluk çağı beyin tümörlerinin en yaygın birkaç alt tipi için yönetim yaklaşımlarının nasıl geliştiğini gözden geçireceğiz. Bu tümörlerin altında yatan genomik değişikliklere ilişkin en son görüşlerin nasıl daha iyi tedavilere yol açabileceğini tartışacağız. Literatürü gözden geçirmenin ve çocukluk çağı beyin tümörlerinin teşhisindeki karmaşıklıklara genel bir bakış sunmanın yanı sıra, ilerlemenin en belirgin olduğu ve iyileştirmelerin eksik olduğu çeşitli tümör tiplerinin tedavisinde ve sınıflandırmadaki ilerlemeleri tartışacağız. Anahtar Kelimeler : Pediatri, Beyin, Tümör, Genetik