Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ve Sahra Hastaneleri
Nedim UZUN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye 6 Şubat 2023"te meydana gelen Pazarcık-Kahramanmaraş depremi, bölgeyi önemli ölçüde etkilemiş, yüksek can kaybı ve önemli altyapı hasarı ile sonuçlanmıştır. Bölgede 35 sahra hastanesi kurulmuştur. Sahra hastaneleri, sağlık altyapısının hasar gördüğü durumlarda ve etkilenen nüfusa tıbbi yardım sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu hastaneler uluslararası yardım kuruluşları tarafından da kurulabilmektedir ve Kahramanmaraş depreminde de bu kuruluşların sahra hastaneleri aktif rol almıştır. Türkiye"de bu hastanelerin mevzuatsal altyapısında eksiklikler olmakla birlikte rollerinin iyileştirilmesine yönelik standardizasyon ve planlamanın bilimsel bilgiler ışığında mevzuatsa olarak düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Deprem sonrası sağlık hizmetlerinin devamında kritik rolü olan bu hastanelerin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik etkili stratejiler geliştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Deprem, Kahramanmaraş, Sahra hastanesi