Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
Depremde Yoğun Bakım Hastalarının Yönetimi; Crush (Ezilme) Sendromu ve Toraks Travması
Özlem ÖZKAN KUŞCU1
1Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, Türkiye Crush sendromu, sıklıkla doğal afetler veya savaş ve terör olaylarını takiben görülmektedir. Travmatik rabdomiyoliz, myoglobinürik akut böbrek hasarı, elektrolit bozuklukları ve kardiyovasküler kollaps gibi ciddi metabolik bozulmalarla kendini gösterir. Kas dokusunda dolaşıma aşırı miktarlarda girdiğinde toksik seviyelere ulaşabilen çeşitli elektrolitler ve enzimler bulunur. Bölgesel iskemi nedeniyle sodyum, kalsiyum ve sıvıların eksravasküler alana geçişi ile hipovolemik şok gelişir. Crush sendromu ayrıca vazomotor ve nefrotoksik faktörlere bağlı olarak kardiyovasküler instabiliteye ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Teşhis araştırmaları genellikle miyoglobin ve miyoglobin bozunma ürünlerinin serum seviyelerinin değerlendirilmesini içerir. Crush sendromunun tedavisi, bu durumla ilişkili metabolik, kardiyovasküler ve renal komplikasyonları ele alan multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavinin temel dayanağı, etkilenen uzuv veya kompartımanın erken müdahalesini, sıvı resüsitasyonunu, elektrolit anormalliklerinin düzeltilmesini ve idrarın alkalileştirilmesini içerir. Ek olarak, renal replasman tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi, sırasıyla akut böbrek hasarı ve doku hipoksi yönetiminde faydalı olabilir. Bu durumun erken tanınması ve uygun yönetimi, Crush sendromuyla ilişkili morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltabilir. Anahtar Kelimeler : Crush sendromu, Deprem, Ezilme sendromu, Toraks travması