Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 2
Nöroşirürjide Antiepileptik Kullanımı
Ali Osman MUÇUOĞLU1
1İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Medicine Hospital Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye Nöroşirürjide travma, malignite, enfeksiyon gibi olaylardan sonra en sık görülen semptomlardan biri nöbetlerdir. Yakın dönemde hasta iyileşmesini, uzun dönemde hayat kalitesini etkiler. Bu nedenlerle nöroşirürjide antiepileptik ilaç kullanımı en yaygın tedavi yöntemlerindendir. Şu an kullanımda 25 civarı antiepileptik ilaç vardır. Tarihsel olarak incelediğimizde önceki dönemde fenitoin kullanımı yoğunken son dönemde levetirasetam sıklığında artış görülmektedir. Bu tercihlerde kullanılan ilacın yarılanma süresi, etki gücü, yan etki seviyeleri gibi durumlar önem arz etmektedir. Ayrıca bazı patolojilerde belirli antiepileptik ilaçların daha faydalı olduğu görülmüştür. Daha objektif bir değerlendirme için kanıta dayalı tıbba uygun çalışmalar yapılmıştır. Biz de bu yazımızda bu konuda yapılan yazılardan oluşturduğumuz derleme şeklinde bir makale sunmaktayız. Anahtar Kelimeler : Nöbet, Antiepileptik ilaç, Nöroşirürji