Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Orta Longitudinal Fasikül
Orhun Mete ÇEVIK1,Zeynep HÜSEYINOĞLU1
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Temporal, parietal ve oksipital lobları birbirine bağlayan MdLF, halen insan beynindeki en az anlaşılmış olan ak madde yolaklarındandır. İlk olarak 1984 yılında, Seltzer ve Pandya tarafından makak maymunlarında tarif edilmiş olsa da insanlarda varlığının kanıtlanması 2009"a dayanmaktadır. MdLF, anteriorda temporal kutuptan başlar ve superior temporal girus boyunca posteriorda parieto-oksipital bileşkeye kadar uzanır. MdLF"nin fonksiyonel görevi hakkında kesin veriler ne yazık ki mevcut değildir, anatomik tanımı ile bağlantılı olduğu kortikal bölgeler temel alınarak konuşma ve dikkat üzerinde rolü olabileceği düşünülmektedir. çalışmalarda MdLF"nin ses ve hecelerin kelime formuna çevrilmesinde, akustik ve fonetik olarak işlenip, kelime üretilmesinde rol aldığı düşünülmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda, uyanık cerrahi sırasında dominant hemisfere yapılan subkortikal elektriksel uyarım sonrası dilsel etkilenmenin olmadığı gösterilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda MdLF, görsel-işitsel entegresyon, işitsel bilgiyi işleme ve geri getirme gibi fonksiyonlarda aldığı rol tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Ak madde yolları, Asosiasyon fiberleri, Sagittal stratum