Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
İnsulanın Yüzeyel Nöroanatomisi ve Vasküler Yapılar ile İlişkisi
Levent AYDIN1,Şevki Serhat BAYDIN2
1Muş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Muş, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
İnsula, uzun bir süre beynin en zorlu alanlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bunun esas nedeni olarak fronto-parietal ve temporal operkulumun derinindeki konumudur. Silvian diseksiyon sonrası bu bölgeye açılan açıklığa limen insula denir. Tepesi aşağı ve öne doğru yönlendirilmiş üçgen ada şeklindedir. Bu sebepten ötürü Alman anatomist Johann Christian Reil tarafından insular lob olarak tanımlanmıştır. İnsular bölgeye yaklaşımda insula ile operkulum arasında yer alan ve orta serebral arter"in (OSA) insular (M2) ve operkular (M3) segmentlerinin ana trunkusları ve kortikal dalları, cerrahi yaklaşımdaki temel güçlüklerden biridir. İnsula, özellikle baskın hemisferde konuşma için önemli işlevsel rollere sahip ak madde yollar ve kortikal yapı ile çevrilidir. Bu makale, insulanın yüzeyel nöroanatomisi, komşulukları ve vasküler yapılar ile ilişkisini gözden geçirecektir. Anahtar Kelimeler : İnsula, Operkulum, Orta serebral arter