Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
FÖTUSLARDA WİLLİS POLİGONU'NA AİT SEGMENTLERİN ÖLÇÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Mustafa BÜYÜKMUMCU1, Taner ZİYLAN1, Ahmet SALBACAK2, Uğur ERONGUN1, A. Kağan KARABULUT1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ve Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Isparta
Circulus Arteriosus Cerebri (Willis Poligonu) ilk kez 1664 yılında Thomas Willis tarafından tanımlanmıştır. Biyolojik fonksiyonu beyni iskemiden korumak olan bu poligonun yetişkindeki örneği, fötusta en erken Ü. ayda farkedilmektedir. Çalışmada ortalama yaşları 20 hafta olan fötusların Willis poligonlarındaki damarlarm strüktürel anomalileri ile kalınlık ve uzunluklarının tesbit edilmesi amaçlandı. Bu amaçla poligonu oluşturan segmentler latex ile doldurularak, poligonların fotoğrafları çekildi. 19 segmentin kalınlık ve sekiz segmentin uzunluk ölçüleri değerlendirildi.

Poligonlann tamamında arteriyel dolaşımın tam olduğu tesbit edildi. Willis poligonunu oluşturan tüm segmentlerin ortalama değerleri hesaplandı. Fötusların Willis poligonlarındaki segmentlerin en düşük ve en yüksek değerleri tesbit edildi. Anahtar Kelimeler : Fütus, Willis Poligonu