Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
ÜRETRADAN ÇIKAN DİSTAL ŞANT KATETERİ
Murad BAVBEK, Serkan ŞİMŞEK
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, 2. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara Bu yazıda nadir bir şant komplikasyonu olan alt ucun üretradan sarkması bildirilmektedir. Herhangi bir abdominal ve ürogenital patoloji olmadan peritoneal kateterin ucu mesaneyi delerek üretradan dışarıya çıkmıştır. Olgu radyolojik görüntüleriyle sunuldu ve yatkınlık yaratan unsurlar tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Hidrosefali, mesane, üretra, ventriküloperitoneal şant