Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
PERİFERİK SİNİR TUZAK NÖROPATİLERİ
Gökhan BOZKURT
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara Anahtar Kelimeler :