Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
SPORDA PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI
S. Tolga AYDOĞ, Onur TETİK, A. Haydar DEMİREL, M. Nedim DORAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara Anahtar Kelimeler :