Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
HİPAFİZ ADENOMLARININ CERRAHİ ANATOMİSİ VE YAKLAŞIMLAR
M. İbrahim ZİYAL
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara Anahtar Kelimeler :