Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Ameliyât-ı Cerrâhiyye ve Nöroşirürji ile İlgili Bölümleri
Uygur ER1, Ahmet ACIDUMAN2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Etlik İhtisas Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara
AMAÇ: Milli Kütüphanede A 2257 kayıt numarası ile yazmalar bölümünde yer almakta olan Ameliyât-ı Cerrâhiyye isimli eser cerrahi uygulamalar hakkında yazılmış olup, nöroşirurjiyi de ilgilendiren bölümler içermektedir. Bu çalışmada, Türkiye el yazmaları katalogunda kayıtlı bulunan ve yaklaşık 1906- 1911 yılları arasında kaleme alınmış olan bu eseri tanıtmak amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇ: Milli Kütüphane Başkanlığı, Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu kayıtlarında eserin yazarı olarak verilen Mehmet Tevfik isminin eserin hattatı olabileceği, yazarının ise Hayrettin Mustafa Paşa olmasının daha olası olduğunu düşündüren veriler sunularak tartışıldı.

BULGULAR: Kitabın yazıldığı düşünülen yaklaşık tarihin nöroşirürji açısından önemi gerek batı dünyasında, gerekse de ülkemizde modern nöroşirürjinin gelişme döneminin başlarına denk gelmesindendir.

SONUÇ: Kitabın yazıldığı dönemde Türkiye'de nöroşirürji pratiğinin batı ülkelerine yakın olduğunu bu eser aracılığı ile saptamak da çalışmanın desteklediği diğer bir sonuçtur. Anahtar Kelimeler : Ameliyat-ı Cerrahiyye, Hayrettin Mustafa Paşa, Mehmet Tevfik Bey, Nöroşirürji Tarihi