Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Oksipital Kemiğin Dev İntradiploik Epidermoid Tümörü: Olgu Sunumu
Serdar ATAİZİ1, Zafer ÇANAKÇI2, Murat BALOĞLU3, Ahmet ÇEREZCİ4, Erdal YAYLA5
1Asker Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Eskişehir
2,3,4,5Yunus Emre Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Eskişehir
45 yaşında erkek hasta, başının arka kısmının sol tarafındaki ağrısız şişlik nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesinde sol oksipital bölgede yumuşak kıvamlı, 9x10 cm. boyutlarında, skalpe yapışık fakat skalpte invazyon bulgusu olmayan kitle lezyonu saptandı. Nörolojik muayenesi normal olan hastanın direkt grafilerinde oksipital kemikte, kenarlarında belirgin skleroz olmayan geniş litik alan saptandı. Bunun üzerine çekilen kontrastlı ve kontrastsız beyin MR'da oldukça iyi sınırlı, kranial kemikte erozyon yaparak serebelluma kompresyon yapmış kitle lezyonu saptandı. Kitlenin total eksizyonu yapıldı ve patoloji raporu epidermoid tümör olarak bildirildi. Nadir rastlanan intradiploik epidermoid kist, posterior fossada dev boyutlarda daha da az görülmüş olup, olgu literatür ışığında gözden geçirildi. Anahtar Kelimeler : Epidermoid kist, Intradiploik kist, Kafatası tümörleri, Posterior fossa