Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 2
Kafa Travması ve Melatonin
Çağatay ÖZDÖL, Deniz BELEN
Ankara Numune Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye Kafa travmaları acil servislerde sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olup tüm ölümlerin %2-4'ünü, travmaya bağlı ölümlerin ise %50'den fazlasını oluşturmaktadır. Pineal bezde triptofandan sentezlenen melatonin salgısı diürnal salınım göstermekte olup, karanlık etkisiyle artarken ışık maruziyeti ile baskılanır. Kafa travmalı hastalarda melatonin düzeyi yaralanmanın şiddeti ile yakından ilişkilidir. Glasgow Koma Skoru düşük ise, diürnal melatonin salınımı bozulurken, Glasgow Koma Skoru yüksek hastalarda, diürnal melatonin salınımının normal olarak devam ettiği gösterilmiştir. Bir nöroprotektif ajan ve en önemli hidroksil radikal temizleyici maddelerden biri olan melatonin, kafa travması sonrası yoğun bakımda takip edilen hastalarda gece ışık kısıtlaması ve ilave olarak terapötik dozlarda nöral iyileşme sağlayabileceği düşünülebilir. Anahtar Kelimeler : Pineal bez, Melatonin, Kafa travması